De ondernemer achter Aanpak op Maat

Twintig jaar lang werkte ik in uiteenlopende branches (van reclamewereld tot scheepvaart en bedrijfsvoering) en gaf binnen diverse organisaties leiding aan een wisselend aantal medewerkers, tot 150 fte.

Uit deze periode heb ik o.a. het volgende meegenomen:

  • Van de reclamewereld leerde ik veel over de menselijke psyche, de behoefte aan identificatie en hoe je inspeelt op verlangens van mensen.
  • Door scheepvaart kreeg ik inzicht in ethische vraagstukken en in het internationale speelveld met haar economische- en politieke belangen. Ook heb ik daar ervaren hoe je een nieuwe aanpak kunt implementeren.
  • Bedrijfsvoering toonde me dat niets op zichzelf staat en dat haar acties grote invloed hebben op het welbevinden van de mensen in een organisatie. In deze tijd is dit zelfs nog sterker het geval, doordat de wereld steeds sneller verandert en data en technologische ontwikkelingen een steeds grotere rol spelen. Het vereist een wendbare organisatiestructuur waarbij een zorgvuldige coaching van alle betrokkenen van groot belang is.

In deze en andere werkvelden heb ik mijn sterke kanten ontdekt:

  • ik kom snel tot de essentie van een vraagstuk
  • kan goed organiseren
  • ben erg resultaatgericht
  • kan de druk die dit anderen soms oplegt verzachten met humor en betrokkenheid
  • ben zo nodig flexibel
  • bouw snel een netwerk op

Mijn daadkracht bleek ook een keerzijde te hebben. Zodra ik mijn plan klaar had, wilde ik het zo snel mogelijk implementeren en dat botste wel eens met de langzamer draaiende molens van een organisatie.

Uit dit alles trok ik de conclusie: ik kom het best tot mijn recht wanneer er in korte tijd een duidelijk doel moet worden bereikt of een specifiek resultaat.

Daarnaast ontdekte ik dat variatie voor mij erg belangrijk is. In een nieuwe situatie ben ik op mijn scherpst, kom ik het snelst tot de essentie en kan onbevooroordeeld adviseren, juist omdat de volledige inhoudelijke kennis en die van de intermenselijke verhoudingen dan nog ontbreken.

Deze inzichten hebben geleid tot Aanpak op Maat. Want in deze opzet komen mijn brede ervaring, de behoefte om initiatieven te ontplooien en mijn resultaatgerichtheid het best tot hun recht.

Heeft u een vraag?
Wilt u meer weten over onze werkwijze of beschikbaarheid?
Of bent u benieuwd wat Aanpak op Maat voor u kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact op.